Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor3910

20.350.000 

  • 2 port 10 Gigabit WAN/LAN slot SFP+(cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).
  • 2 port 2.5 Gigabit WAN/LAN, RJ45 (cho phép chuyển đổi WAN/LAN linh hoạt).
  • 4 port Gigabit LAN/WAN, RJ45 (P5-P8).
  • 4 cổng Gigabit LAN, RJ-45 (P9-P12).
  • 2 cổng USB, 2 x 3.0 cho phép kết nối USB 3G/4G, USB…
  • 1 cổng console, RJ45.
  • Multi-WAN Load Balancing and Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ (IPTV, Internet, VoIP…).
  • NAT Session: 1.000.000, NAT Throughtput: 8.5Gb/s với khả năng chịu tải lên đến 500+ user, hỗ trợ nhiều dịch vụ cao cấp: Leased line, L2VPN, L3VPN, MetroNET…
Danh mục:
error: Content is protected !!
My title Page contents