Thiết bị cân bằng tải DrayTek Vigor2927

4.295.000 

  • Hỗ trợ 2 cổng WAN Gigabit RJ45 (WAN 2 chuyển đổi từ port LAN 6).
  • Hỗ trợ 5 cổng LAN Gigabit.
  • Cân bằng tải (cộng gộp băng thông) hoặc dự phòng các đường truyền internet (Loadbalance/ Failover).
  • Hỗ trợ các dịch vụ: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET… trên sub interface (NAT hoặc Routing).
  • VPN Server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec (IKEv1, IKEv2), SSL).
  • Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule…), Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).
  • Quản lý tập trung Vigor2927 bằng phần mềm DrayTek VigorACS 2 hoặc cloud DrayTek Free.
  • Quản lý tập trung VPN cho 8 site Router Vigor khác qua Internet (CVM).
  • Web portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối Internet.
  • Tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển hàng đầu như Meganet, VNWIFI, Nextify…
Danh mục:
error: Content is protected !!
My title Page contents